Hjem

Melding fra Sjøveien selskapene


Det er leit for oss å måtte meddele at Sjøveien har besluttet å melde oppbud. Vi har hatt stor tro på konseptet vårt som er blitt godt mottatt. Det tar tid å bygge marked og for å ha ”rygg” til å bære oss igjennom den fasen fikk vi på plass en avtale med en investor i desember 2012. Vi anså da at vår kapitalbase ville bli mer enn sterk nok til å kunne utvikle Sjøveien videre. Så har investoren ikke klart å overholde avtalen om innbetaling og vi er da kommet i en situasjon hvor vi ikke kan fortsette.


En stor takk til alle våre kunder. Våre ansatte har mang en gang gitt uttrykk for at kommunikasjonen og samhandlingen med dere har vært bærende for å ha en trivelig og god arbeidsplass. Det er godt å ta med seg videre.

Asker, 18.januar 2014

Svein Lyngnes

 

GAJ2001005Z07263/33

Velkommen til Sjøveien - din fiskehandler

Sjøveien er i ferd med å etablere en kjede av fiskebutikker i Oslo/Akershus området. Vi har til nå fem fiskebutikker og en separat fiskedisk, se info om disse under fanen Butikker.

Nytt i Sjøveien for denne perioden er vår nyoppstartede fiskedisk i Ås, i samarbeid med Inger Rosenfelt og datteren Sissel Rosenfelt i “Den Blinde Ku”. Åpningen fant sted torsdag 28.november 2013,  hvor en stor mengde entusiastiske kunder kom og fikk ta del i konseptet lokalmat i Ås. I butikken kan man finne kortreist kjøtt fra Dyster Gård, drikkevarer og andre bærprodukter fra Askim, delikatesseost fra “Den Blinde Ku”, konditori-/bakeriutsalg og en lekker fiskdisk fra oss i Sjøveien.

Den blinde ku ås 1

Den blinde ku ås 2Foto: Line Gåsland & Christian Clausen

Les mer om vår bedrift og tjenester under fanen Bedriften Sjøveien og Sjømat og andre produkter.